Meny

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet - en utvecklingsresurs för skolans och förskolans ledare

Rektorsutbildningen är den enhet inom Karlstads universitet som genomför och medverkar i olika insatser för skolledare inom skola och förskola. Rektorsutbildningens primära uppgift är att ansvara för och genomföra den statliga befattningsutbildningen "Rektorsprogrammet 30hp". Parallellt genomförs andra utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser. Olika seminarieserier arrangeras ofta i samverkan med till exempel Regionalt utvecklingscentrum (RUC).  

Rektorsutbildningen samverkar också med skolhuvudmännen när det gäller olika insatser som till exempel handledning, utvärdering och skolutvecklingsuppdrag.