Meny

Ozlab

Ozlab är ett webbaserat system för experimenterande med multimediala användargränssnitt utan programmering. Tekniken passar för utveckling av interaktivitet på alla möjliga enheter. Även oerfarna gränssnittsdesigners (men gärna "innehållsproffs") kan improvisera fram och testa interaktiva idéer med sina tänka användare.

Det unika med Ozlab är att man simulerar all interaktion. Man gör skisser och prototyper fungerande utan att behöva programmera. Användaren tror att det är ett fungerande program man interagerar med men i verkligheten är det testledaren ("Wizard") i kontrollrummet som styr alla händelser. Ozlab kan användas både i studiomiljö samt som ett portabelt labb (två bärbara datorer) som kan flyttas till användaren t ex i hemmet eller på en arbetsplats.

Eftersom man inte behöver programmera kan man snabbt och enkelt testa sina idéer. Enkelheten innebär också att man kan testa många olika prototypförslag och därmed inte behöver fastna vid en idé - och samtidigt hålla nere utvecklingskostnaderna.