Meny

Nationalekonomi

Välkommen till ämnet nationalekonomi vid Karlstads universitet!

Nationalekonomi är studiet av hur vi hushåller med samhällets begränsade resurser, samt hur incitament påverkar vårt agerande. Inom mikroekonomin studeras bland annat enskilda marknader och hur bra eller dåligt dessa fungerar, samt potentiella lösningar till uppkomna problem. Inom makroekonomin studeras exempelvis orsakerna till arbetslöshet, inflation och ekonomisk tillväxt.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå inom program och fristående kurser. Inom ramen för civilekonomprogrammet finns fördjupningarna nationalekonomi samt finansiell ekonomi. Vi erbjuder också ett ettårigt magisterprogram i nationalekonomi. De flesta av kurserna ges både på svenska och på engelska.

Forskning

Forskningen i nationalekonomi vid Karlstads universitet är framförallt tillämpad forskning inom välfärdsekonomi, beteendeekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Läs mer om vår forskning genom att klicka dig vidare i menyn.

 

General Economics Seminars, spring 2016

14/1 Alliance-builing to influence the EU: Measuring the geography of mutual support, Klaas Staal

17/2 Status quos and the prosociality of intuitive decision making, Manja Gärtner

17/3 The effect of intellectual property rights on domestic innovation in the pharmaceutical sector, Simona Gamba

13/4 Universities as engines for regional growth? Using the synthetic control method to analyze the effects of research universities, Niklas Jakobsson

25/5 Att använda mobiltelefonen som pedagogiskt verktyg i undervisningen, Elin Vimefall. Rum 11B252

Time: 12.00-13.00