Meny

FoU Välfärd Värmland

Välkommen till FoU Välfärd Värmland!

FoU Välfärd Värmland arbetar med kunskapsbaserad utveckling av socialtjänstens verksamheter.

FoU Välfärd Värmland är ett forum för samarbete mellan Värmlands kommuner och Karlstads universitet. Genom projektarbeten, seminarier,studiedagar och andra verksamheter får anställda inom socialtjänsten tillfälle att utveckla det sociala arbetet/sociala omsorgsarbetet. FoU Välfärd Värmland ska bidra till att teori och praktik kopplas samman, bl a genom samarbete mellan socialtjänstens anställda, studenter och lärare vid universitetet.

Har du en idé eller ett förslag till ett projekt? Kontakta oss för ett samtal kring dina tankar. Om din idé håller kan den växa till ett projekt. I projekten arbetar anställda inom socialtjänsten med stöd från FoU Välfärd Värmland.

FoU Välfärd Värmland anordnar också temadagar, seminarier och studiedagar för att till exempel presentera resultat av projektarbeten eller diskutera aktuella frågor.


En liten bok om LSS-utredning

Under hösten 2015 och våren 2016 har boken ”En liten bok om LSS-utredning” arbetats fram av LSS-handläggare från Värmland. De träffas regelbundet i en arbetsgrupp "Barns delaktighet", vars syfte är att arbeta fram material som ska hjälpa till att öka barns delaktighet i utredningsarbetet.

Tanken med boken är att den skall underlätta för föräldrar och barn inför en träff med LSS-handläggare. Förhoppningen är att boken skall ge en beskrivning av vad som händer i samband med och efter det att barnet och den vuxne har träffat handläggaren. Vidare är tanken att den skall hjälpa till för att föräldrar, barn och LSS-handläggare skall kunna prata runt varför det kan finnas behov av stöd enligt LSS, en fråga som handläggargruppen ibland har upplevt varit lite svårt att prata runt.

LSS-boken.jpgKlicka på boken för att bläddra i den!

 


Beställning av "En liten bok om LSS-utredning" görs via e-post till:

madeleine.andersson@kau.se

Pris:

  • Vid beställning av 1-30 exemplar är kostnaden 15 kr/st
  • Vid beställning över 30 exemplar är kostnaden 10 kr/st

Uppgifter som skall bifogas beställningen:

  • Antal böcker
  • Namn
  • Postadress
  • Faktureringsadress med referens