Lean Factory - invigning och erbjudande

Lean Factory är en flexibel simulator för att träna lean-tänkande  i en fabriksliknande miljö. Den 11 november invigs Lean Factory och vi erbjuder företag och organisationer att komma och träna på flödeseffektivitet och hur man kan förbättra värdeflödet genom systematiskt förbättringsarbete.

Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare

I september startade den första nationella påbyggnadsutbildningen för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården. Just nu pågår anmälan inför kommande kursomgångar.

 

Webbkurs om Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Kursen har nu över 4 000 deltagare och du kan gå en eller flera moduler i egen takt.

Ny webb 30 september för rektorsutbildningen! 

Vi bygger för framtiden och lanserar rektorsutbildningens nya webbplats den 1 oktober.

Ny uppdragswebb 1 november
Därav uppdaterar vi inte lika flitigt på dessa sidor. Om du inte hittar det du söker, 
ring oss! Anna på 054-700 13 00 eller Kerstin på 054-700 13 34.

 

15 september - 15 oktober

Under denna period pågår anmälan till Lärarlyftet och till Rektorsprogrammet. Läs mer på sidorna inom Förskola och skola under Aktuella utbildningar.