Meny

Hans Lödén, Docent

(Click here for presentation in English)

Hans Lödéns forskningsintressen följer två huvudsakliga spår. Det första ligger i skärningspunkten mellan internationella relationer och Europastudier. Här är fokus på regionalt agerande inom Europeiska unionen, hur och varför regioner utvecklar ett självständigt agerande gentemot EU och andra aktörer. Denna forskning, som bedrivs inom programmet Regional Action and the European Union (http://www.sam.kau.se/stv/regionalaction/index.htm), anknyter till Hans intresse för utrikespolitisk förändring.

Hans deltar också i projektet EU-PO-LIS (European Polity Post Lisbon, http://www.eupolis.uni-koeln.de) tillsammans med statsvetare, historiker och jurister från Köln, Liverpool och Prag.

I bokprojektet om den europeiska vänsterns syn på den europeiska integrationen, The Left and the European Treaty: from Laeken to Lisbon (planerad publicering Manchester University Press, 2011) skriver Hans tillsammans med Lee Miles det svenska bidraget.

Statsvetenskaplig och samhällsvetenskaplig ämnesdidaktik är Hans Lödéns andra forskningsspår. Här ligger intresset framförallt på samhällskunskapsämnets (i lärarutbildning och i ungdomsskolan) roll i förhållande till uppfattningar om medborgarskapets innehåll och betydelse. Denna forskning bedrivs inom Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD (/csd).

Hans Lödéns undervisning inriktas framförallt på internationella relationer och teorier om internationella relationer. För närvarande undervisar han bland annat på statsvetenskapens B- och D-kurser och på samhällskunskapens C-kurs.

Hans Lödén är studierektor vid Forskarskolan för lärare i de samhällsvetenskapliga ämnena (CSD-FL) vid Kau och ordförande för CSD (Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik), vid Kau.

Forskarhandledning

Hans Lödén är handledare för Sara Blanck (lic), Susanna Celén (lic), Emmy Jonasson Ring (lic) och Annelie Viker (lic). Han är biträdande handledare för Andreas Öjehag Pettersson, doktorand i statsvetenskap.

Lödén har tidigare varit huvudhandledare för Andreas Andersson, Åsa Forsberg (lic), Anna Karlefjärd (lic) och Peter Wall (lic), samt biträdande handledare för statsvetarna Anders Broman och Lisbeth Lewander samt för Ann Bernmark-Ottosson (pedagogik), som alla har disputerat.