Meny

Statsvetenskap

Välkommen till statsvetenskap vid Karlstads universitet. Här bedriver vi forskning och undervisning med flera olika inriktningar. Denna webbplats är ett led i vår strävan efter att nå ut med vår verksamhet till olika intressenter. Oavsett vilken ingång du har till oss tror vi att du finner den information du söker genom att klicka dig fram i menyn till vänster.

Elva lärare och forskare och sju doktorander är för närvarande verksamma i statsvetenskap vid Karlstads universitet. Ytterligare fyra doktorander är antagna vid ämnet men har placering på annan ort.

Vår forskning är inriktad mot två områden, Politiska ordningar och processer på lokal och regional nivå respektive Samhällsvetenskaplig ämnesdidaktik. Våra doktorander inom det första området är verksamma i Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande och inom det andra i Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap.

Inom grundutbildningen erbjuder vi pol kand-programmet och fristående kurser i statsvetenskap, europakunskap och hälso- och sjukvårdsadministration. Statsvetare medverkar dessutom i bland annat Samhällsplanerarprogrammet, Rättsvetenskapligt program,  Lärarprogrammen och Masterprogrammet i Regionalt samhällsbyggande.

Efter avslutad grundutbildning kan du fortsätta dina studier på avancerad nivå. Där erbjuder vi Master of Public Administration (MPA-programmet), Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot statsvetenskap samt Master i regionalt samhällsbyggande.

Vi erbjuder också forskarutbildning i statsvetenskap, med licentiat- eller doktorsexamen.

Vid sidan av forskning och utbildning är samverkan med samhället i övrigt viktig för oss. Ett uttryck för det är att statsvetare ofta medverkar i medierna som kommentatorer och experter.