MargaretaFrimanvpuff2015

Nytt Innovationskluster för att främja utvecklingen av energieffektiv kollektivtrafik
Syftet är att höja kunskapen och generera nya idéer för energieffektiva transporter som kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Vill du vara med?

SaraDavoudi_mittenpuff

Ny licentiatuppsats om konsten att utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik utifrån användarnas behov.