Meny

Rektorsprogrammet 30 hp

Skolledare har ett av Sveriges viktigaste ledaruppdrag. Rektorsprogrammet syftar till att främja ett professionellt ledarskap som utvecklar hela verksamheten. Utbildningen ger skolledare kunskaper och färdigheter i att styra och leda sin verksamhet mot en högre måluppfyllelse.

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet har ett särskilt uppdrag från Skolverket att utöver i och kring Värmlands län utbilda skolledare i nordöstra Götaland (Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län). Våra deltagare i programmet kommer från hela Södra Sverige.

 

De två grupper med skolledare som startar höstterminen 2016 kommer att ha sina kursinternat i Jönköpingsområdet och i Örebrotrakten.

Vår utbildningssyn i fem punkter

På Karlstads universitet integrerar vi ledarskap med verksamhetsutveckling. Vi har sammanfattat vår utbildningssyn i 5 punkter.

  • Kärnverksamheten i fokus för ledarskapet
  • Professionalisering av ledarrollen
  • Utbildningsprocessen - ett stöd i ledarskapet
  • Våra deltagare - en avgörande resurs
  • Utvecklingsinriktad tentamen

Läs mer om vår utbildningssyn här!