Meny

Kalendarium

 

Planerade föreläsningar och seminarier med RUC som arrangörer/medarrangör.

Välkomna säger vi till alla skolverksamma inom RUC:s kommuner och Karlstads universitets lärarutbildning!

2016


Fritidshemspedagogik 2016-2017
2016-08-17

Lärledarträff
Tid: 10.00-12.00
Lokal: 3A524, Karlstads universitet


Särskild begåvning - En dag om barns rätt att utmanas i en skola för alla

2016-08-19
Karlstads kommun i samarbete med Region värmland ordnar en konferensdag med fokus på särskilt begåvade barn. Under dagen kommer internationellt erkända forskare och lärarutbildare föreläsa om särskilt begåvade barns behov i undervisning. Exempel på föreläsare. Prof. Roland S. Persson, Jönköping, Prof. Marianne Nolte, Hamburg. Dr. Margaret Stugherland, Glasgow. Attila Sazabo, Stockholm m.fl.
Mer information

Till anmälan

Sista anmälningsdag 1 augusti


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Lärledarträff

2016-09-01
Tid: 13.00.16.30
Sal: 3D415, Karlstads universitet


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 2
2016-09-13

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet

Mer information

 


Skolans villkor i det mångkulturella samhället
2016-09-14

Tid: 10.00-12.00
Lokal: Karlstads universitet, Aula Magna
Nihad Bunar, Stockholms universitet, föreläser. Därefter panel med frågor och diskussion.
Från Nihads hemsida: ”I fokus för Nihads forskningsintressen står skolans villkor i det mångkulturella samhället samt relationer mellan migration och utbildning. Han har genomfört studier och publicerat sig i Sverige och internationellt om bland annat förändrade verksamhetsvillkor för grundskolor i mångkulturella områden, om friskolor, om valfrihetens påverkan på skolsystemet i allmänhet och på mångkulturella skolor i synnerhet, om elever som väljer att stanna kvar på sin skola och de som byter, om statliga insatser i socialt utsatta områden och deras effekter, om integrationspolitiken, om hatbrott och samhällets respons, om nyanlända och lärande m.m.”
Länk till anmälan kommer här


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 4
2016-09-14

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information

 


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 2

2016-09-16
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Speciallärarprogrammet vid Karlstads universitet bjuder in till en nätverksdag

2016-09-30
Tid: 09.00-16.00
Lokal: Frödingsalen, 1B364 Karlstads universitet.

Mer information
Anmälan
För ytterligare information, kontakta marie.tanner@kau.se eller karin.bengtsson@kau.se


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 3
2016-10-18

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information
 


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 5
2016-10-19

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Matematik i förskoleklass
2016-10-27

Tid: eftermiddag
Lokal: Lagerlöfsalen, 1A305 Karlstads universitet
Matematikundervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösning. Föreläsare: Jorryt van Bommel och Hanna Palmér.
Läs mer

Anmälan öppnar här efter sommaren


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 3

2016-11-02
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet

Mer information


Nytt inom forskning om döva barn och barn med hörselnedsättning
2016-11-10

Kl. 10.00-16.00
Lokal: Karlstads universitet, Sjöströmsalen 1B309
Föreläsare: Carin Roos, docent i specialpedagogik. Karlstads universitet
Mer information

Anmälan öppnar vecka 34


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 6. Sista avslutande
2016-11-16

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
Hösten 2016

Mer information

 


Fritidshemspedagogik 2016-2017
2016-11-17

Lärledarträff
Tid: 13.00-15.00
Lokal: 3A524, Karlstads universitet


Nätverksträff för handledare inom Läslyftet 2015-2016. I samverkan med Skolverket
2016-12  prel i december

Anmälan öppnar här efter sommaren


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 4

2016-02-12
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 4

2016-12-01

Mer information


2017

Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 5
2017-02-01
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 5

2017-02-02

Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 6

2017-03-09

Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 6

2017-03-15
Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 7 avslut

2017-04-07
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 7 avslut

2017-04-26

Mer information