Meny

Kalendarium

 

Planerade föreläsningar och seminarier med RUC som arrangörer/medarrangör.

Välkomna säger vi till alla skolverksamma inom RUC:s kommuner och Karlstads universitets lärarutbildning!

2016


Fritidshemspedagogik 2016-2017
2016-08-17

Lärledarträff
Tid: 10.00-12.00
Lokal: 3A524, Karlstads universitet


Särskild begåvning - En dag om barns rätt att utmanas i en skola för alla

2016-08-19
Karlstads kommun i samarbete med RUC ordnar en konferensdag med fokus på särskilt begåvade barn. Under dagen kommer internationellt erkända forskare och lärarutbildare föreläsa om särskilt begåvade barns behov i undervisning. Exempel på föreläsare. Prof. Roland S. Persson, Jönköping, Prof. Marianne Nolte, Hamburg. Dr. Margaret Stugherland, Glasgow. Attila Sazabo, Stockholm m.fl.
Mer information

Anmälan är nu stängd. Kontakta ruc@kau.se.


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Lärledarträff

2016-09-01
Tid: 13.00.16.30
Sal: 3D415, Karlstads universitet


Nätverket Kompetensutveckling och nya reformer
2016-09-07
kl 9-11 
Lokal: 3D404, Karlstads universitetVi hoppas alla kommuner prioriterar denna träff, så att alla RUCs samverkanskommuner verkligen representeras. I detta nätverk utspinner sig många samtal som har stor betydelse för RUCs utveckling och verksamhet
Till anmälan


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 2
2016-09-13

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet

Mer information


Nyanlända elevers lärande och utveckling
- Utmaningar och möjligheter

Onsdag 14 september 10-12
Aula Magna, Karlstads universitet
Nihad Bunar föreläser om nyanlända elevers lärande och utveckling och vilka utmaningar och möjligheter det kan handla om.
Efter föreläsningen panelsamtal med lärare och forskare från Karlstads Universitet.
Moderator: Lars Jederlund
Arrangeras av Lärarprogrammen, Socionomprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet tillsammans med RUC Karlstads universitet

Från Nihad Bunars hemsida:
”I fokus för Nihads forskningsintressen står skolans villkor i det mångkulturella samhället samt relationer mellan migration och utbildning. Han har genomfört studier och publicerat sig i Sverige och internationellt om bland annat förändrade verksamhetsvillkor för grundskolor i mångkulturella områden, om friskolor, om valfrihetens påverkan på skolsystemet i allmänhet och på mångkulturella skolor i synnerhet, om elever som väljer att stanna kvar på sin skola och de som byter, om statliga insatser i socialt utsatta områden och deras effekter, om integrationspolitiken, om hatbrott och samhällets respons, om nyanlända och lärande m.m.”
Läs mer
Till anmälan


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 4
2016-09-14

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 2

2016-09-16
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Speciallärarprogrammet vid Karlstads universitet bjuder in till en nätverksdag

2016-09-30
Tid: 09.00-16.00
Lokal: Frödingsalen, 1B364 Karlstads universitet.

Mer information
Anmälan
För ytterligare information, kontakta marie.tanner@kau.se eller karin.bengtsson@kau.se


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 3
2016-10-18

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information
 


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 5
2016-10-19

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Matematik i förskoleklass
2016-10-27

Tid: kl 13.00-16.00,
Lokal:  Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet,
Matematikundervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösning
Jorryt van Bommel, Karlstads universitet  och Hanna Palmér, Linnéuniversitetet
Läs mer

Till anmälan


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 3

2016-11-02
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet

Mer information


Nätverket Kompetensutveckling och nya reformer
2016-11-08
kl 9-11
Lokal: 3C511, Karlstads universitet
Vi hoppas alla kommuner prioriterar denna träff, så att alla RUCs samverkanskommuner verkligen representeras. I detta nätverk utspinner sig många samtal som har stor betydelse för RUCs utveckling och verksamhet


Nytt inom forskning om döva barn och barn med hörselnedsättning
2016-11-10

Kl. 10.00-16.00
Lokal: Karlstads universitet, Sjöströmsalen 1B309
Föreläsare: Carin Roos, docent i specialpedagogik. Karlstads universitet
Mer information

Till anmälan


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 6. Sista avslutande
2016-11-16

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
Hösten 2016

Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
2016-11-17

Lärledarträff
Tid: 13.00-15.00
Lokal: 3A524, Karlstads universitet


Nätverksträff för handledare inom Läslyftet 2015-2016. I samverkan med Skolverket
2016-12  prel i december

Anmälan öppnar här efter sommaren


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 4

2016-02-12
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 4

2016-12-01

Mer information


2017

Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 5
2017-02-01
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 5

2017-02-02

Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 6

2017-03-09

Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 6

2017-03-15
Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 7 avslut

2017-04-07
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 7 avslut

2017-04-26

Mer information