Meny

Kalendarium

 

Planerade föreläsningar och seminarier med RUC som arrangörer/medarrangör.

Välkomna säger vi till alla skolverksamma inom RUC:s kommuner och Karlstads universitets lärarutbildning!

2016


 


Speciallärarprogrammet vid Karlstads universitet bjuder in till en nätverksdag

2016-09-30
Tid: 09.00-16.00
Lokal: Frödingsalen, 1B364 Karlstads universitet.

Mer information
Anmälan
För ytterligare information, kontakta marie.tanner@kau.se eller karin.bengtsson@kau.se


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 3
2016-10-18

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information
 


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 5
2016-10-19

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Matematik i förskoleklass
2016-10-27

Tid: kl 13.00-16.00,
Lokal:  Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet,
Matematikundervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösning
Jorryt van Bommel, Karlstads universitet  och Hanna Palmér, Linnéuniversitetet
Läs mer

Till anmälan


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 3

2016-11-02
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet

Mer information


Nätverket Kompetensutveckling och nya reformer
2016-11-08
kl 9-11
Lokal: 3C511, Karlstads universitet
Vi hoppas alla kommuner prioriterar denna träff, så att alla RUCs samverkanskommuner verkligen representeras. I detta nätverk utspinner sig många samtal som har stor betydelse för RUCs utveckling och verksamhet


Nytt inom forskning om döva barn och barn med hörselnedsättning
2016-11-10

Kl. 10.00-16.00
Lokal: Karlstads universitet, Sjöströmsalen 1B309
Föreläsare: Carin Roos, docent i specialpedagogik. Karlstads universitet
Mer information

Till anmälan


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 6. Sista avslutande
2016-11-16

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
Hösten 2016

Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
2016-11-17

Lärledarträff
Tid: 13.00-15.00
Lokal: 3A524, Karlstads universitet


Nätverksträff för handledare inom Läslyftet 2015-2016. I samverkan med Skolverket
2016-12  prel i december

Anmälan öppnar här efter sommaren


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 4

2016-02-12
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 4

2016-12-01

Mer information


2017

Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 5
2017-02-01
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 5

2017-02-02

Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 6

2017-03-09

Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 6

2017-03-15
Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 7 avslut

2017-04-07
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 7 avslut

2017-04-26

Mer information