Meny

Forskning om avslappning i Flyttank

Vi forskar om effekterna av flotation-REST dvs., avslappning och smärtbehandling med hjälp av flyttankar. Den forskningen får väl räknas som ett av universitetets publikt sett mest kända verksamheter samtidigt som den fått stor uppmärksamhet internationellt.

Två avhandlingar har lagts fram, varav en av Sven-Åke Bood vid Karlstads universitet, och den andra av Anette Kjellgren vid Göteborgs universitet.  Även ett antal artiklar har publicerats under åren. Doktoranden Henrik Bergman är verksam med en hälso- och idrottspsykologisk inriktning. Under 2013 startade doktorand Kristoffer Jonsson sin forskning om floating som behandling vid ångestproblematik. Floating har visat sig ha goda effekter på ångest, men också på sömnproblem, emotionell reglering och på depressison.

Forskning om flyttank har pågått vid Human Performance-laboratoriet vid Karlstads universitet sen slutet av 1990-talet. Metoden innebär att man ligger på rygg och flyter i en saltvattensfylld tank; vattnet är uppvärmt till hudtemperatur, det är tyst och mörkt inne i tanken - allt detta gör att utifrån kommande intryck minimeras.

Det upplevs som skönt och avslappnande att vila i flyttanken. I olika studier vi gjort genom åren har vi visat på effekter såsom: Minskad kronisk muskelspännnings-smärta, minskad ångest och depression, minskad stress, ökad energi, man blir gladare, får bättre sömnkvalitet samt minskning av konsumtion av alkohol och läkemedel. Metoden ingår också som en metod i Rehabiliteringsrådets slutbetänkande om mulitmodala behandlingsprogram vid strerelaterad ohälsa.

Många beskriver tillståndet i flyttanken som att man hamnar mellan vakenhet och sömn. Man får en mycket djup vila och avslappning. Detta ger kroppen en chans att hitta tillbaka till sin "avslappnings-respons" som vi ofta tappat bort i vårt stressade samhälle. När man slappnar av i flyttanken upplever man ett milt förändrat medvetandetillstånd - "här-och-nu" tillstånd (mindfulness) i motsats till det normala stressade tillståndet.

Kontaktperson: Anette.Kjellgren@kau.se