Meny

PBS-bibliotek

Här finns en samling texter med anknytning till skolutveckling och den forskning som ligger till grund för PBS.

PBS-skrifterna är ett försök att kortfattat beskriva problembaserad skolutveckling i praktiken. De utvecklas utifrån att vi uppfattar att det finns behov av stöd och hjälp.
Rapporterna är rapporter från olika uppdrag som kunskapsöversikter eller utvecklingsuppdrag samt kortare delrapporter i forskningsprojekt. Uppsatserna är B, C- och /eller D-uppsatser där materialet eller metoderna, som har använts, har PBS-anknytning. Artiklarna tar upp specifika frågor.