Meny

Konferenser och nätverksträffar

En viktig del i PBS-nätverket har varit att träffas regelbundet för att såväl dela med sig av sina erfarenheter, problem, lärdomar och frågor, som att utmanas i sitt tänkande och få nya idéer.

Vi har under åren arrangerat totalt 20 nätverksträffar sedan vi började hösten 2003. Varje träff har varit unik och utvecklats innehållsmässigt beroende på nätverkskommunernas behov av stöd i utvecklingsarbetet. Det som har präglat våra träffar är medskapande och det engagemang i att skapa en god lärmiljö som alla visar.

Under årets- 2010 - nätverksträff för skolledare provar vi en något annorlunda modell i så bemärkelse att vi träffas inte bara inom nätverket utan utvidgar och deltar i en konferens där vi får möjlighet att ta del av tio skolforskares arbete och dessutom får möta åtta av dem under konferensen.

Läs mer om nätverksträffarna