Meny

Begrepp och verktyg inom PBS

De ord - begrepp och metaforer - som vi använder styr tanken och har olika värdeladdningar. De är samtidigt avspeglingar av och uttryck för vårt tänkande.

Vi söker därför ord som stämmer med våra värderingar och utgångspunkter för PBS. Orden kan ibland vara mer eller mindre bekanta eller ha en delvis annorlunda innebörd än vad som är vanligt.

Eftersom vår huvudidé är att hjälpa skolor i sitt utvecklingsarbete försöker vi hitta "verktyg" som är användbara även för praktiker. Vi arbetar parallellt med skolorna i kunskapsbildningen och försöker göra de verktyg som vi använder i forskningen användbara för praktiker, som har ett annat huvudfokus. 

Vi försöker här reda ut ofta använda begrepp och kommer att utöka listan när behov uppstår. Vi behöver hjälp med detta eftersom man fort blir "hemmablind". Så kontakta oss gärna när du träffar på ett begrepp som du tycker behöver belysas.

 

Ett ord som en människa fäster sig vid
kan verka i oberäkneliga tid
Det kan framkalla glädje till livets slut
Det kan uppväcka obehag livet ut
Ja det kan påverka livet på jorden
Så slarva inte med orden

                                  Alf Henriksson