Meny

PBS - Problembaserad skolutveckling

Denna webbplats handlar om mötet mellan forskning och praktik i nätverket PBS som var aktivt under åren 2003 - 2012. 

PBS-nätverket har upphört men följ gärna Lärande skolutveckling via scherp.me 

Starta här   Nyheter och aktuellt om skolutveckling 

Under de nio år som PBS-nätverket var aktivt har de grundläggande teorierna tagit sig uttryck i form av lärgrupper, helhetsidé, kvalitetsredovisning, utvecklingskalendarium mm allt utifrån de behov som har identifierats i mötet med de deltagande kommunerna och skolorna.

Forskning och praktik har samverkat växelvis. Forskningsresultat har provats ute i vardagsverksamheten i skolorna och givit upphov till nya forskningsfrågor. Alltfler områden har blivit involverade.PBS, dvs ett undersökande och lärande förhållningssätt har blivit ett naturlig sätt att hantera vardagen, säger många.

 

Vetenskaplig ledare är Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik