Meny

Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education

Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education är en nordisk ämnesdidaktisk tidskrift som ska vara en arena för forskning med relevans för skola, lärarutbildning och högre utbildning. Ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religionskunskap står särskilt i fokus, men tidskriften är också öppen för artiklar där breda teman som inkluderar frågor som rör dessa ämnen behandlas.

 

 

 

 

 

Nordidactica vill kombinera en hög vetenskaplighet med en hög grad av auktalitet i ämnesdidaktiska frågor. Basen är referee-granskade artiklar i kombination med beskrivningar av aktuella projekt och recensioner av ämnesdidaktisk litteratur.

 

Primärt kommer artiklarna i tidskriften att vara författade på norska, svenska eller danska. Men vi välkomnar också engelska artiklar. Alla artiklar har korta engelska sammanfattningar.

 

Nummer 2015:4 är nu utgivet och du kommer dit via Senaste numret. Du kan även här på hemsidan få relevant information om tidskriften och kommande utgivningar oavsett om du är läsare eller blivande artikelskribent.