Meny

Välkommen till NOFA 3

Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen, NOFA 3, hölls den 11-13 maj 2011 i Karlstad, Sverige. Forskare från hela Norden lyssnade till plenarföreläsningar och deltog i seminarier och diskuterade ämnesdidaktiska frågor.

Till höger hittar du artikel och bildspel från konferensen.

  

Konferensens plenarföreläsningar:

Onsdag 11 maj, kl 13.00-14.15 
Sam Wineburg, Margret Jacks Professor of Education and History, Stanford University, gästprofessor vid Umeå universitet: Historical Thinking and Other Unnatural Acts

Onsdag 11 maj, kl 17.15-18.30 
Svein Sjøberg, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Universitet i Oslo, ansvarig för det internationella komparativa projektet ROSE (The Relevance of Science Education): Paradokser fra PISA: Hva gjør vi når PISA-resultatene er i konflikt med tendenser og anbefalinger fra annen forskning og viktige idealer? 

Torsdag 12 maj, kl 09.00-10.00  
Ellen Krogh, professor i danskfagets didaktik, leder af forskningsprogrammet Fag, didaktik og læring ved Syddansk Universitet, Odense: Skrivning og skriveforskning i et fagdidaktisk perspektiv.

Torsdag 12 maj, kl 13.00-14.00  
Bengt Schüllerqvist, professor i historia vid Karlstads universitet, forskningsledare för Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: De samhällsvetenskaplig ämnenas didaktik. En skandinavisk översikt.

 

Boksläpp

Under konferensen kommer även en ny lärobok att lanseras. Det är Veronica Bjurulf, universitetslektor vid Karlstads universitet, som släpper sin bok Teknikdidaktik.

- Teknikens värld är fantastisk. Jag vill genom konkreta tips och förslag hjälpa pedagogerna att väcka barns teknikintresse, säger hon.

Boksläppet äger rum onsdag den 11 maj klockan 10.00 utanför Aula Magna.

Förlaget bjuder på tårta och alla intresserade är välkomna.

 

Lärare i regionen hälsas, efter anmälan, varmt välkomna till plenarföreläsningarna.


De tidigare ämnesdidaktiska nordiska konferenserna har hållits vid Högskolan i Oslo 2007 och vid Syddanskt universitet i Odense 2009. Det danska och norska ordet för ämnesdidaktik är fagdidaktik – därav konferensens förkortning NOFA 3. Konferensens språk är svenska, danska och norska. Föredrag och papers på engelska är dock välkomna.