Meny

Nationella provet 2013 och uppgifter från 2014

Här finns det nationella provet i historia för 2013 med tillhörande material.Vissa mindre redaktionella anpassningar har gjorts före publicering. T ex är några bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl.

 

Här finns också två uppgifter från provet 2014.

 

Fler uppgifter finns också öppet på Skolverkets bedömningsportal.