Meny

Välkommen till Medie- och kommunikationsvetenskap

Det brukar ibland påstås att vi lever i ett mediesamhälle. Vad betyder det egentligen? Vilken roll spelar medierna i våra liv? Varför ser deras innehåll ut som det gör? Hur använder vi dem – i privatlivet och professionellt? Och vilken påverkan har medierna egentligen på vår syn på omvärlden och på oss själva? Detta är ett axplock av de frågor som Medie- och kommunikationsvetenskapen, eller MKV som vi brukar säga, försöker finna svar på. Ämnet är mångfacetterat och har nära kopplingar till en rad olika områden, så som sociologi, statsvetenskap, litteraturvetenskap, film, konst, och idéhistoria.

Kärnan i vår utbildning är teoretisk och starkt kopplad till forskning inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Utöver våra teoretiska kurser erbjuder vi dock även en rad valbara kurser i medieproduktion samt en praktikkurs, som ger våra studenter värdefulla erfarenheter av medie-och kommunikations-vetenskap som praktiskt arbetsfält. Tack vare diverse avtal med en rad universitet utanför Sveriges gränser kan vi också erbjuda våra studenter goda möjligheter att studera utomlands.

Vi vill erbjuda våra studenter såväl nationella som internationella perspektiv inom utbildningen. Ett av våra huvudmål är att uppmuntra till kritiskt och analytiskt tänkande. Vi tror att våra studenter kommer att få en gedigen utbildning hos oss, som kommer att hjälpa dem att söka kvalificerade jobb inom informations-, kommunikations- eller utbildningsområdet, nationellt och internationellt. 

Mer information om våra utbildningar, vår forskning samt vår personal hittar du genom att följa länkarna här på vår webbsida!