Meny

Karlstad University Press

Karlstads universitet har sedan några år tillbaka ett eget förlag - Karlstad University Press. Organisatoriskt ligger detta under universitetsbiblioteket och publicerar och distribuerar i första hand material som producerats vid Karlstads universitet.

Du kan beställa våra böcker genom att söka fram de via sökfunktionen till höger.

Är du i begrepp att trycka din avhandling, licentiatuppsats eller rapport är det till förlaget du vänder dig i första hand. Här får du nödvändig information om hur du praktiskt går till väga samt erforderliga nummer till din utgåva. Läs mer under Karlstad University Studies.

För närvarande ligger den egna utgivningen av böcker med mer populärvetenskaplig karaktär nere, men vi fungerar fortfarande som distributör till en del av universitetets publikationer.

Vill du veta mer om förlaget och utgivningen? Hör av dig till:

Nadja Neumann 054-700 1783/ Martina Kassler 054 700 1906/ Magnus Åberg 054 700 1089
E-post: forlag@kau.se

Twitter: @kaupublish