Meny

Jämställd hållbar tillväxt - Från ord till handling

Vår avsikt är att studera hur jämställdhet kan bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen Värmland och vi menar att det rör sig om ett problemkomplex snarare än om ett enkelt samband mellan jämställdhet och tillväxt.

Jämväxt - Jämställd hållbar utveckling – från ord till handling, eller Jämväxt 2.0 är ett mångvetenskapligt projekt med 15 forskare. Projektet består av tre delstudier: Samspel, Modeller och Nya nätverk.

Både jämställdhet och hållbar tillväxt är positivt värdeladdade termer, som ofta förekommer i den politiska och offentliga debatten. Här finns ett antagande att det existerar ett positivt samband mellan jämställdhet och tillväxt, vilket är en empirisk fråga. Långsiktig tillgång till arbetskraft är en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt. På samma sätt kan vi säga att befolkningens utbildningsnivå, möjlighet till vidareutbildning och anpassning till nya kompetenskrav i arbetslivet är förutsättningar för ekonomisk utveckling.

Aktuellt 

 

* Den 22 november gästar Gerd Lindgren konferensen ”FrunTimmer i skogen – möjligheter och utmaningar”. Jämställdhet skapar hållbarhet, även i skogen är utgångspunkten för konferensen som avser att ur ett jämställdhetsperspektiv se över situationen i Värmland vad gäller ägande, utbildning, arbetsmarknad och inte minst attityder. Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i samarbete med Värmlands jämställdhetsråd, Landsbygdsdepartementet, Skogsstyrelsen, m fl.

* Lena Gonäs är inbjuden av Vänsterpartiet att föreläsa på temat: Hur har EU:s och Sveriges jämställdhetspolitik påverkat välfärden? Datum: 12 november.

* Gerd Lindgren föreläser på chefsnätverket NIKE. Datum: 10 november.

* Vetenskapsrådet har avslagit ansökan om bidrag till projektet "På nya stigar mot ett hållbart samhället för alla?". Vetenskapsrådet ansåg att det har potential att bli en innovativt och värdefullt projekt, men då konkurrensen är hög krävs i ansökan ytterligare detaljer och förtydligande kring en rad frågor. 

* JämVäxt presenteras vid konferens om jämställdhet och hållbar utveckling

Den 13 oktober 2011 hålls en konferens vid Högskolan i Gävle på temat jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling. Projektet Jämväxt har inbjudits att hålla föredrag under konferensen som ett exempel på projekt som angriper jämställd hållbar tillväxt. Cecilia Nahnfeldt kommer att representera Jämväxt under konferensen och presentera vårt arbete med fokus på möjligheter, hinder och konkreta utfall av projektet. Under konferensen talar också bland annat jämställdhetsforskarna Anita Nyberg och Gertrud Åström. Program och anmälan

* Symposiet "EqualGrowth: Conditions for Egalitarian and Sustainable Growth" arrangerades 29-30 september, 2011 i Karlstad. Läs artikel om symposiet här

* Ansökan om fortsättning Jämväxt 3.0 inlämnad

Nu är ansökan om ett Jämväxt 3.0 till Europeiska Socialfonden inlämnad. Vi söker medel för att fortsätta de spår som forskningen i Modeller och Samspel belyst genom regionala kompetensutvecklingsinsatser med genusperspektiv. Många har velat samarbeta med oss i en fortsättning och vi bifogar i ansökan ett antal underskrivna samarbetsavtal med både enskilda företag och värmländska kommuner. Beviljas projektet kommer Centrum för Genusforsknings nytillträdde professor Ulf Mellström att vara huvudprojektledare. Besked väntas sent i höst. 

* Ny publikation från Modeller

Under hösten publiceras Modellers senaste artikel i en ny nordisk tidskrift, Nordic Journal of Working Life Studies. Artikeln behandlar normer kring medarbetarskap som realiseras och förstärks i medarbetarsamtalet. Artikeln kommer att vara tillgänglig via www.nordicwl.dk i november. Sandlund, E.; Olin-Scheller, C.; Nyroos, L.; Jakobsen, L. & Nahnfeldt, C. (2011/kommande). ”The Performance Appraisal Interview – An Arena for the Reinforcement of Norms for Employeeship”. Nordic Journal of Working Life Studies, 1 (2).

* Christina Olin-Scheller, forskare i Modeller, höll sin installationsföreläsning som docent den 14 september under akademisk högtidsvecka i Karlstad.

* Birgitta McEwen har fått en Interactive Poster accepterad på den konferens som anordnades i Lyon, Frankrike, 5-9 september 2011 av European Science Education Research Association (ESERA). Titel: Interest in Science and Technology – Women tell their own stories.

Debattartikel i NWT från Centrum för Genusforskning med debattsvar från Region Värmland