Meny

Program

 

Programmet byggs upp utifrån fyra perspektiv - studentperspektivet, hierarkier, ett regionalt perspektiv och ett handläggarperspektiv.

Tisdagen den 23 november

10.00 – 11.00 - Registrering och kaffe
 

11.00 – 12.00

Välkommen

Kerstin Norén, rektor Karlstads universitet
 

Vetenskap, makt och kön - kampen om universiteten i kunskapssamhället

Anita Göransson, professor i genus, ekonomisk förändring och organisation vid Linköpings universitet

 

12.00 – 13.00 - Lunch

 

13.00 – 13.45

JämVäxt - jämställd hållbar tillväxt – från ord till handling

Lena Gonäs, professor i arbetsvetenskap Karlstads universitet

14.00 – 15.15

Parallella workshops, väljs på plats. Kaffe serveras i samband med workshopen

 • Hur kan kunskap om organisation och kön tillämpas i den akademiska världen?
  Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning, Kungliga Tekniska högskolan 
 • Ingenjörer, maskulinitet och teknologi; igår och idag. Gamla strukturer med nya öppningar.
  Ulf Mellström, professor i genus och teknik vid Luleå Tekniska universitet
 • Några reflektioner inför framtiden efter 35 års arbete med jämställdhet i akademin. 
  Lars Jalmert, professor i pedagogik Stockholms universitet, ordförande för Högskoleverkets jämställdhetsråd
 • Att inventera genusperspektiv i styrprocesser. Utgångspunkt tas från ett nyligen avslutat arbete i Region Värmland.
  Berit Grinups, genusvetare, egen företagare, Karlstad  
 • Från ord till handling eller handling till ord? - Erfarenheter från samproduktionsprojektet Genus och verkstad.
  Cecilia Nahnfeldt, lektor vid Centrum för genusforskning, Karlstads universitet 

 

15.30 – 16.30

Konstruktioner av jämställdhet i akademi - från kritik till nytta

Malin Rönnblom, lektor vid Centrum för genusstudier, Umeå universitet  

  

19.00 Middag med Västanå teater, på Clarion Hotel Plaza

 
Onsdagen den 24 november

09.00 – 9.45

Kvinnor och lärdom ur ett idéhistoriskt perspektiv

Åsa Bergenheim, professor i idéhistoria Umeå universitet

09.45 – 11.00

Parallella workshops, väljs på plats. Kaffe serveras i samband med workshopen

 • Regional tillväxtpolitik
  Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi, Stockholms universitet. 
  Malin Rönnblom, lektor vid Centrum för genusstudier, Umeå universitet
 • Kvinnors företagande
  Gunilla Lönnbring, lektor i sociologi vid Karlstads universitet
  Böret Segolsson Knutsson, koordinator, projekt Selma
  Maria Mattsson, Sunne kommun
     
 • Killar, klass och kulturell reproduktion - tjejer, toppstudenter och traditionalistiska strukturer
  Emil Mörk, vice ordförande Karlstad studentkår 2009/2010
  Karin Tillberg, jämlikhetsansvarig Uppsala studentkår 2009/2010

 • Avskaffas jämställdhetsarbetet tillsammans med kårobligatoriet?
  Sofia Karlsson, Terese Skoog och Beatrice Högå Sveriges förenade studentkårer

11.00 – 11.40

Jämställdhetens paradoxer ur ett intersektionellt perspektiv

Ulf Mellström, professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet

 

11.40 – 11.50 - Pausprogram

 

11.50 – 12.30

Mycket snack och lite verkstad? Jämställdhetspolitikens genomslag i statsbudgeten 1980-2012

Anita Nyberg, professor i könsperspektiv på arbete och ekonomi, Stockholms universitet 

 

12.30 – 13.30 - Lunch   

 

13.30 – 14.00 

Jämställdhet i en fri akademi - preliminära tankar kring Delegationen för jämställdhet i högskolan betänkande

Pontus Ringborg, huvudsekreterare för delegationen för jämställdhet  i högskolan  
Malin Wreder, delegationen för jämställdhet i högskolan

 

14.00 – 14.45

Kan kvinnor vara excellenta?

Gerd Lindgren, professor i sociologi, Karlstads universitet 
Annika Jonsson, fil doktor i sociologi, Karlstads universitet
Ulrika Jansson, fil doktor, Karlstads universitet

Tina Mattsson, fil doktor i socialt arbete, Linnéuniversitetet   


14.45 - 15.00 - Paus


15.00 - 15.30

Vart är vi på väg? Summerande samtal.

Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap

Lars Jalmert, ordförande för Högskoleverkets jämställdhetsråd

Ulf Mellström, professor i genus och teknik vid Luleå Tekniska universitet

Pontus Ringborg, huvudsekreterare för delegationen för jämställdhet  i högskolan

Beatrice Högå, ordförande Sveriges förenade studentkårer 2010/2011 

 

15.30 - Konferensen avslutas, stafettpinnen lämnas över av rektor Kerstin Norén.