Meny

SNITS - Samverkan Näringsliv och IT-studenter

SNITS, Samverkan Näringsliv och IT-studenter: Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet består av representanter från lokala IT-företag, Stiftelsen Compare Karlstad, Informatik och Datavetenskap vid Karlstads universitet och studentföreningen Linda Carlstad.

Genom ett flertal aktiviteter är Snits en katalysator för mötet mellan student och näringsliv. Det är en unik möjlighet för dig som student att skapa goda relationer till näringslivet under studietiden. Det är också en möjlighet för företagen att hitta sina framtida medarbetare.

Aktiviteter arrangerade inom Snits
Vissa aktiviteter är obligatoriska inslag i de kurser du läser, men flertalet aktiviteter sker helt på eget initiativ. Aktiviteterna är ett erbjudande till dig där din nyfikenhet och vilja är din motor.

  • IT-middag med Snits är läsårets kick-off där du träffar framtida arbetsgivare under avslappnade former.
  • Snitslunch ger inblick och inspiration om ditt framtida arbetsliv.
  • Studiebesök visar hur en potentiell arbetsplats er ut.
  • Studiesocial aktivitet för nätverkande ned både företagare och studenter.
  • Gästföreläsare tydliggör hur din teoretiska kunskap kan appliceras i praktiken.
  • Mentorskap ger dig en personlig kontakt och ett bollplank i näringslivet.
  • Praktikplatser och examensarbeten är en möjlighet att praktisera dina studiekunskaper i arbetslivet.