Meny

KauID och CAS

CAS är tjänsten för att administrera KauID och KauID behövs för att nå tjänsten.

Vad är CAS?

Central webbautentisering (CAS) är ett system som låter dig komma åt flera lösenordskyddade tjänster på universitetets webb, med endast en inloggning.

CAS underlättar för dig eftersom du endast behöver ange ditt KauID och lösenord en gång oavsett hur många av de anslutna tjänsterna du loggar in i.

Ditt lösenord behöver endast skickas till login-servern. De tjänster som är anslutna får aldrig tillgång till ditt lösenord. De får endast veta ditt användarnamn. Detta höjer säkerheten.

CAS används för de flesta webbaserade tjänster på Karlstads universitet.

Information om KauID lösenord

Lösenordet du väljer måste vara "krångligt" av säkerhetsskäl. Ingen ska kunna gissa sig till det, varken manuellt eller med hjälp av avancerade datorprogram. Ju enklare lösenord desto snabbare och enklare kan det gissas. Om ditt lösenord kommer i orätta händer kan andra komma åt din e-post, dina arbeten, dina övriga filer och Karlstads universitets datorresurser. Stulna konton kan även användas för olika typer av missbruk där man vill dölja sin riktiga identitet och istället lägga skulden på kontoinnehavaren.

Regler för lösenord

  • vara minst åtta tecken
  • blanda gemener och versaler (a-z, A-Z)
  • innehålla siffror


Lösenordet får INTE vara eller baseras på:

  • ett uppslagsord på något språk
  • namn, hemort, kurs, telefonnummer eller annan personlig, lättillgänglig information

Diverse lösenordstips

Om du är osäker på hur du väljer ett bra lösenord bör du på lösenordsbytarsidan klicka på lösenordsförslag och välja ett av dessa.

Eftersom ett bra lösenord ofta blir väldigt krångligt och svårt att komma ihåg bör man skriva ned lösenordet och förvara detta på ett bra sätt. Tänk på att ett nedskrivet lösenord ska hanteras som en värdehandling. Att ha det i plånboken är en bra lösning, att ha det lagrat i en fil på datorn är inte bra. Vill man ha lösenordet lagrat på sin dator/handdator/mobiltelefon ska man använda speciella lösenordsprogram där lösenordet skyddas med kryptering.

Lösenordet är personligt och får INTE överlåtas. Hantera det varsamt så ingen annan än du själv får tillgång till det. Var vaksam så ingen sneglar över axeln när du skriver in ditt lösenord och låt aldrig eventuella lösenordslappar ligga framme.

Om du misstänker att någon kan ha kommit över ditt lösenord, byt det omgående. Vid misstanke om missbruk av ditt konto ska du snarast kontakta IT-avdelningen, irt@kau.se

Du bör med jämna mellanrum byta ditt lösenord, även om det inte finns någon anledning att misstänka att det kommit på vift.

Om du stöter på problem med tjänsten, måste du ta med dig identitetshandling och fysiskt besöka IT-avdelningen. Inga lösenord ges per telefon eller mail. 

Använd aldrig samma lösenord till flera olika tjänster.