Meny

Elitidrottsuniversitetet

Idrottsvetenskap har ansvaret för Elitidrottsuniversitetets verksamhet (KAEIU) vilken drivs i samarbete med Karlstads kommun. Karlstads universitets satsning på KAEIU innebär att de inskrivna studenterna får stöd med att kombinera universitetsstudier och elitidrott på landslagsnivå.

En lednings- nomineringsgrupp bestående av prefekten för Institutionen för Hälsovetenskaper samt föreståndare och koordinator skall tillse att antagningskriterierna uppfylls (landslagsnivå) och rangordna de sökande efter skäl som är sakliga och icke-diskriminerande. Det formella beslutet fattas av prefekten. Fylls inte platserna av studenter med idrottslig behörighet (se ovan) skall de inte utfyllas av sådana som inte har tillräckliga idrottsliga meriter. Antal platser är 25 varav friidrotten ges en garanterad kvot på 15 st under förutsättning att de idrottsliga kriterierna är uppfyllda.

Följande stödinsatser erbjuds:
• Flytta tentor
• Ge individuell handledning
• Bevilja ledighet för läger och träningar
• Bevilja företräde till VFU- eller praktikplacering inom Karlstadsområdet
• Ge stöd i elitidrottsfrågor
• Gemensamma föreläsningar

/idrottsvetenskap/kontakta-oss