Meny

HumanIT

HumanIT är ett mångvetenskapligt forskningscentrum som betonar ett användarperspektiv av information och kommunikationsteknologier (IKT) och arbetar i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

HumanIT vill öka användbarhet och upplevelse av IKT för människor i deras vardagsliv, utan att behöva kompromissa med rättigheter såsom integritet. Baserad på människors perspektiv fokuserar HumanIT på IKT-använding för att förbättra livsvillkor. Särskild uppmärksamhet riktas mot utvecklingsregioner samt IKT:s roll och möjliga användningsområden i kris- och nödsituationer.

nyheter