Meny

Historia

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap - historia

Historia utgör, tillsammans med Kulturstudier, Religion, Samhällskunskap och Statsvetenskap, Institutionen för samhälls- och kuturvetenskap. Här kan du läsa historia upp till och med 120 hp, men också arkivkunskap. Ämnet spelar en viktig roll inom universitetets lärarutbildning.

Att läsa historia i Karlstad
Är du nyfiken på historien? Vill du förstå hur dagens samhälle har växt fram eller hur dina förfäder levde? Ja, då kan du läsa någon av kurserna i historia vid Karlstads universitet. Akademisk undervisning i historia har bedrivits i Karlstad sedan 1967. Lärare i såväl historia som ekonomisk historia arbetar på ämnet. Idag erbjuds kurser i historia upp till och med 120 hp, som inklusive distansutbildningar, samt forskarutbildning inom ramen för två forskarskolor (se nedan). Vi samarbetar även med historia vid Högskolan Dalarna. Dessutom äger Karlstad mycket goda arkivresurser, vilket ger möjligheter till spännande och värdefulla uppsatsprojekt för ämnets studenter.


Fristående kurs eller del i utbildningsprogram
Du kan läsa historia som fristående kurser och då ingår de, tillsammans med de andra ämnen som du läser, i en filosofie kandidatexamen eller filosofie magister examen. En stor andel av de studenter som läser historia hos oss gör det dock inom ramen för något av utbildningsprogrammen vid Karlstads universitet- Gymnasielärarprogrammet, Grundskollärarprogrammet eller Kulturvetarprogrammet. Du kan även läsa historia på magister- och masternivå. På denna nivå kan du läsa historia dels inom ramen för KAU:s samhällsvetenskapliga skalmaster, dels inom ramen för Masterprogrammet i Regionalt Samhällsbygge SAREG.  Det finns också möjligheter till internationellt utbyte. 

Forskning inom ämnet historia
Vid sidan av undervisningen bedriver lärarna inom ämnet egen forskning. För tillfället är dessutom fem doktorander i historia och ekonomisk historia knutna till avdelningen. (se fliken Pågående forskning). Forskning och forskarutbildning bedrivs i anslutning till två forskarskolor - Regionalt samhällsbyggande och Forskarskolan för lärare i historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap (kontaktpersoner professor Martin Åberg respektive professor Bengt Schüllerqvist.)


Kurser inom Historia
Vill du veta mer om någon av våra kurser? Besök då Studietorget där kursplaner och litteraturlistor finns tillgängliga.

Vill du veta mer om verksamheten inom ämnet historia vid Karlstads universitet?
Kontakta då gärna Martin Åberg, professor.