Meny

Forskarutbildning natur- och teknikvetenskap

Forskarutbildning natur- och teknikvetenskap, består av nio olika ämnen som har minst en doktorand vardera. Forskarutbildningsplaner finns både för licentiatnivå och doktorsnivå. Forskarutbildning natur- och teknikvetenskap leds av Forskarutbildningsrådet för natur- och teknikvetenskap FURnt, som i sin tur arbetar på uppdrag av fakultetsnämnden för Hälsa, natur- och teknikvetenskap.

Licentiatnivån motsvarar två års heltidsstudier och doktorsnivå fyra är. Oavsett nivå så ingår både ett akademiskt arbete och ett antal kurser i utbildningen. Många av doktoranderna tillhör en forskarskola där man arbetar utifrån ett tema eller en viss finansieringsform. Forskarskolorna utgör stöd till de doktorander som tillhör den.

Hemsidan "Forskarutbildning natur- och teknikvetenskap" utgör ytterligare ett stöd för doktoranderna. Här samlas det mesta av den information som en doktorand inom natur- och teknikvetenskap behöver. Saknas något; Hör av dig! 

nyheter