Meny

Forskarskola i regionalt samhällsbyggande

Välkommen till Foskarskolan i regionalt samhällsbyggande!

Från den 1 april 2015 bedrivs forskarskolan inom den nya centrumbildningen Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS. Till den nya centrumbildningen.

Forskarskolan i Regionalt samhällsbyggande är mångvetenskaplig och omfattar ämnena historia, kulturgeografi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, biologi samt miljövetenskap. Idén med forskarskolan är att skapa en större och kvalitativt starkare doktorandmiljö inom ett av Karlstads universitets strategiska forskningsområden. 

Forskarskolan fungerar som samlingspunkt för doktorander som i vid mening intresserar sig för regionalt samhällsbyggande. Den är en del i den strategiska forskningssatsning som gjorts vid Karlstads universitetet med inriktning mot regionala samhällsbyggen där förutom forskarskolan också ett masterprogram och Forum för regionalt samhällsbyggande ingår.

Verksamheten i forskarskolan utgörs i första hand av gemensamma, mångvetenskapliga seminarier och temadagar, men vi arbetar också aktivt för nationella och internationella utbyten.