Meny

Forskning

 
Ämnet Folkhälsovetenskap har starka forskargrupper med en tydlig förankring till samhället. Forskningen bedrivs inom profilområdena psykosocial hälsa samt barns liv och hälsa. Dessa profiler fokuserar på utsatta grupper/riskgrupper och ett livsförloppsperspektiv.

Folkhälsovetenskap har starka forskargrupper och ingår i den fakultetsövergripande stora forskningsmiljön HÄLSA, som är ett aktivt samarbete mellan fem vetenskapliga discipliner: biomedicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, omvårdnad, psykologi och socialt arbete. Miljön håller på att byggas upp och utgör en naturlig samlingsplats för alla som är intresserade av forskningsområdet hälsa. Folkhälsovetenskap samarbetar också med olika lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. På ämnet finns flera erkända och väl meriterade forskare med hög vetenskaplig produktion inom respektive område. Flera stora studier pågår, vilket innebär att det finns möjlighet att inom utbildningen arbeta med redan insamlat datamaterial. På detta sätt länkas forskning och utbildning samman på ett naturligt sätt.   

En av de forskningsgrupper som finns inom folkhälsovetenskap är Barns liv och hälsa. Läs vidare på www.kau.se/barns-liv-och-halsa.