Meny

Institutionen för sociala och psykologiska studier

Institutionen för sociala och psykologiska studier består av:

Till institutionens ämnen söker sig studenter som vill fördjupa sig i studier som i någon form ryms inom det sociala och psykologiska fältet. Huvudsakliga utbildningar är socionomprogrammet, samhällsanalytikerprogrammet, fristående kurser i respektive ämnen, samt från och med hösten 2015 psykologprogram. I flera ämnen har man möjlighet att läsa mot examina på såväl grundnivå (kandidat) som avancerad nivå (magister, master).

Varje ämne erbjuder fristående kurser på både campus och vissa kurser erbjuds på distans, samt som heltids- och deltidsstudier. En del av institutionens verksamhet utgörs av lärarutbildningsprogrammens kurser.

 

Forskning:
Några av institutionens forskningsområden är:

  • utsatthet och marginalisering, empowerment och skammens dynamik, samt brukarinflytande inom äldreomsorgen,
  • genus, nätverk och makt; emotioner i organisationer och sociala relationer; regional utveckling och socialt kapital; samt organisering av omsorg,
  • human factors, perception, prestation och kreativitet, floating, internetdroger, samhälle, organisation och arbete, kognitiv beteendeterapi och evidensbaserad behandling, psykologiska behandlingsmetoder och psykiatrisk vård, utsatta barn och insatser, barn och vuxna med ADHD, konsumentpsykologi, och
  • genus, risk och säkerhet, genus och teknik, genus och kunskapsproduktion, genus och organisation, tillämpad genusforskning och social innovation.

Psykologi, sociologi och socialt arbete är våra forskarutbildningsämnen.
Till institutionen hör forskarmiljöerna: CTF, CBUPH, och FoU Värmland.

 

Organisation:
Institutionsledningen består av prefekt, proprefekt samt två studierektorer, varav en för psykologi och en för ämnena sociologi, socialt arbete och genusvetenskap. Därutöver finns ämnesföreträdare, ämneskoordinatorer samt administrativt stöd på ämnesnivå. Studievägledare och administratörer ingår i en vid fakulteten central administrativ enhet.