Meny

Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Vid institutionen bygger vi en unik miljö för kunskapsutveckling kring frågor i skärningspunkterna mellan rumslighet och kommunikation, natur och kultur, teknik och samhälle, lokalt och globalt.

Frågorna formas ofta i relation till de utmaningar som ställs på forskning och utbildning i ett tidevarv kännetecknat av globalisering och snabbt föränderliga kommunikationstekniker. Vid institutionen finns utbildningar och forskningsprojekt som anknyter till de geografiska ämnena, medie- och kommunikationsvetenskap, samt filmvetenskap. Forskare vid institutionen är också knutna till Geomedia, NODE och Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande.
 

Institutionen för geografi och kommunikation består av: