Meny

Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet är ett samarbetsorgan för forskning och ämnesutveckling inom geografi,  historia, religionsvetenskap, samhällskunskap och statsvetenskap.

Den ämnesdidaktiska forskning vi bedriver har en tydlig inriktning mot undervisningens praktik, med ett särskilt intresse av att studera den utifrån lärares perspektiv. CSD är också engagerad inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet och har olika uppdrag för Skolverket. CSD har till exempel varit ansvariga för utvecklandet av nationella prov och bedömningsstöd i olika former. Genom olika samarbetsprojekt med kommuner arbetar vi för att knyta den ämnesdidaktiska forskningen närmare lärare och elever.

Vi arrangerar doktorandseminarier (CSD-open) som samlar doktorander från andra svenska universitet och högskolor. CSD har tidigare arrangerat två forskarskolor för verksamma lärare.

CSD är idag en viktig mötesplats för svensk och nordisk ämnesdidaktisk forskning inom de samhällsvetenskapliga ämnena.

 

På gång:

Avhandling i samhällskunskapsdidaktik försvarad!

Roger Olsson har nu med framgång försvarat sin sin avhandling Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne: Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare. Opponent Svein Lorentzen vid  NTNU. Diskussionen var livlig och djup och många var åhörarna!

 

rogerdisputation.jpg

 

 

 

Ny artikel:

Johan Samuelsson och Joakim Wendell har nu publicerat sin andra artikel med utgångspunkt i de nationella proven i historia för årskurs 6!

cover.jpg

 

Johan Samuelsson & Joakim Wendell, ‘Because Christian was mean and killed innocent people!’: Swedish primary school students’ causal reasoning about the origins of the nation, Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. DOI:10.1080/03004279.2016.1154084