Meny

Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet är ett samarbetsorgan för forskning och ämnesutveckling inom geografi,  historia, religionsvetenskap, samhällskunskap och statsvetenskap.

Den ämnesdidaktiska forskning vi bedriver har en tydlig inriktning mot undervisningens praktik, med ett särskilt intresse av att studera den utifrån lärares perspektiv. CSD är också engagerad inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet och har olika uppdrag för Skolverket. CSD har till exempel varit ansvariga för utvecklandet av nationella prov och bedömningsstöd i olika former. Genom olika samarbetsprojekt med kommuner arbetar vi för att knyta den ämnesdidaktiska forskningen närmare lärare och elever. CSD har tidigare arrangerat två forskarskolor för verksamma lärare.

CSD är idag en viktig mötesplats för svensk och nordisk ämnesdidaktisk forskning inom de samhällsvetenskapliga ämnena.

 

På gång:

Sören Dalevi har nu välkomnats som biskop i Karlstads stift.

Vi är stolta över en kollega som fått ett så stort förtroende, men vi är inte förvånade! Sören ingår även fortsättningsvis i CSDs forskningsmiljö, om än aktiviteten under närmaste året av naturliga skäl kommer att vara lite lägre...

 

IMG_20160904_151421.jpg

 

 

Ny artikel ute. Kenneth Nordgren har skrivit en artikel på temat historiebruk!

 

utrs20.v044.i03.cover_.jpg

 

 

Nordgren, K. (2016). How to Do Things With History: Use of History as a Link Between Historical Consciousness and Historical Culture, Theory & Research In Social Education. http://dx.doi.org/10.1080/00933104.2016.1211046