Meny

Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet är ett samarbetsorgan för forskning och ämnesutveckling inom geografi,  historia, religionsvetenskap, samhällskunskap och statsvetenskap.

Den ämnesdidaktiska forskning vi bedriver har en tydlig inriktning mot undervisningens praktik, med ett särskilt intresse av att studera den utifrån lärares perspektiv. CSD är också engagerad inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet och har olika uppdrag för Skolverket. CSD har till exempel varit ansvariga för utvecklandet av nationella prov och bedömningsstöd i olika former. Genom olika samarbetsprojekt med kommuner arbetar vi för att knyta den ämnesdidaktiska forskningen närmare lärare och elever. CSD har tidigare arrangerat två forskarskolor för verksamma lärare.

CSD är idag en viktig mötesplats för svensk och nordisk ämnesdidaktisk forskning inom de samhällsvetenskapliga ämnena.

 

På gång:

I dagarna läggs höstens seminarieprogram fast. Under hösten kan vi bland annat se fram mot flera licentiatseminarier. Återkommer!