Meny

Biomedicinsk vetenskap

Inom den Biomedicinska vetenskapen vid Karlstad universitet ingår huvudområdena Biomedicin, Biomedicinsk laboratorievetenskap och Farmaci. Inom dessa bedrivs både forskning och grundutbildning.

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Biomedicinsk laboratorievetenskap är ett huvudområde med laboratoriemetodik i fokus. Huvudområdet omfattar teoretisk och metodologisk kunskapsintegrering från flera olika discipliner bl.a. klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, morfologisk cellbiologi och hematologi.

Biomedicinsk laboratorievetenskap kan läsas på kandidat och magisternivå och utgör huvudområde i utbildning som leder till examen som biomedicinsk analytiker. 

Farmaci

Farmaci är läran om läkemedel.

Farmacin kopplar samman hälsovetenskaperna, medicinen och kemin och bygger på kunskaper om människan, sjukdomar och kemi. Inom farmacin studeras hur läkemedel används, fungerar, framställs, hanteras och verkar. Målet är att bidra till människors hälsa och en säker och effektiv läkemedelsanvändning. Farmaci är huvudämne inom utbildningen till Receptarie.

 

I september 2014 togs beslut om nedläggning av Biomedicinsk vetenskap vilket gör att inga nya studenter tas emot till utbildningsprogrammen inom ämnet. Dock finns det fristående kurser att söka här.