Meny

Historiska begrepp

Förmågan att använda historiska begrepp
 

För att förstå vår värld behöver vi ord och begrepp och alla ämnen har sina speciella fackuttryck. I ämnet slöjd är det ibland avgörande för elevernas kunskapsutveckling att de har kännedom om benämningar på verktyg, material, metoder och maskiner. På motsvarande sätt är historiska begrepp nödvändiga för kommunikation om och förståelse för skolämnet historia. Användandet av begreppsparet orsak och konsekvens kan exempelvis göra ett kunskapsområde som ”skiftesreformerna på 1800­-talet” mera begripligt.


Historieundervisningen ska enligt kursplanen leda till att eleverna utvecklar en förmåga att ”använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.” I det centrala innehållet för åk 4-6 finns följande begrepp:


• olika tidsbegrepp (som exempelvis ”vikingatiden”) och olika syn på deras betydelser.• förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning.


I kunskapskraven står det att eleverna ska kunna använda historiska begrepp ”på ett fungerande sätt” i sina historiska studier och resonemang. Det betyder att elever som går i årskurs 6 både förväntas veta vad som menas med de ovanstående begreppen och att de kan använda dem. Det kan jämföras med att elever genom undervisningen i matematik inte bara ska kunna skilja mellan division och multiplikation utan också ska kunna bruka dem i sina uträkningar.

 

Uppgifter finns också på Skolverkets bedömningsportal.