Meny

Historieanvändning

Förmågan att reflektera över sin egen och andra historieanvändning
 

Samma historiska händelse eller person kan tolkas och framställas på många olika sätt och med vitt skilda syften. I såväl privatlivet som i samhället i stort kan berättelser om det förflutna användas både när vi vill förändra förhållanden och då vi vill bevara något som det är. I vardagslag känner säkert barn till uttryck som ”så har vi alltid gjort” eller ”nu får det vara nog”.

 

En vanlig historieanvändning i de flesta samhällen är olika sätt att uppmärksamma vad som anses vara ett gemensamt minne. Det kan exempelvis ta sig uttryck i särskilda minnesdagar, i namngivning av geografiska platser eller i utplacerandet av statyer och andra monument. Andra historieanvändningar handlar om viljan att förmedla ett visst perspektiv eller en specifik tolkning av historisk person eller händelse.
I kunskapskraven för åk 6 finns formuleringar om att eleverna ska kunna ”tolka och visa spår av historien i vår tid” och att de och ska kunna föra ”resonemang om varför det finns skillnader i olika framställningar” av såväl händelser, personer och skeden i det förflutna. Detta kan uppfattas som viktiga steg mot förmågan att ”reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv” som eleverna förväntas utveckla under hela sin grundskoletid.

 

Uppgifter finns också på Skolverkets bedömningsportal.