Meny

Bedömningsstöd i historia årskurs 4-6

Sedan januari 2017 finns tre nya bedömningsstöd i historia för åk 4-6 tillgängliga på Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsstöden kan användas under hela läsåret och är konstruerade för att föregås av undervisning i anslutning till centralt innehåll i kursplanen.

Obs att du behöver inloggning för att komma åt materialet. Fråga din skolledare om du inte har inloggning till bedömningsportalen.

 

Frivillig insamling av elevresultat

Det är CSD (Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik) vid Karlstads universitet som har konstruerat bedömningsstöden. Som konstruktörer är vi intresserade av insamling av genomförda bedömningsstöd för utvärdering och forskning. Om du vill bidra med material, kontakta någon av nedanstående.

 

Joakim Wendell: joakim.wendell@kau.se, tel 054-700 10 78

 

Hans Olofsson: hans.olofsson@kau.se, tel 054-700 10 78

 

Du kan läsa mer om bedömningsstöd på Skolverkets hemsida.

 

Utgångspunkter och exempelfrågor i menyerna till vänster

I menyn till vänster finner du länkar till en beskrivande text om de utgångspunkter som ligger till grund för utformningen av tidigare nationella prov och det nya bedömningsstödet.  Där finner du också ett resonemang kring var och en av de fyra förmågorna med tillhörande exempelfrågor och bedömningsanvisningar Slutligen finns också 2013 års nationella prov i historia i sin helhet, samt två uppgifter från provet 2014.