Meny

Läsa publicerade artiklar

Artiklar som publicerats i tryckt format från och med 2007 i Arbetsmarknad & Arbetsliv webbpubliceras här med cirka tre månaders fördröjning. De är också nåbara via databasen Arbline.

Tidigare publicerade artiklar 1997-2006 är endast nåbara via Arbline, som är en deldatabas i Libris. Arbline produceras i samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige (Falf) och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet.. 

 Gå direkt till: 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

2007 årgång 13

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3-4:

2008 årgång 14

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2009 årgång 15

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2010 årgång 16

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2011 årgång 17

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2012 årgång 18

 Nummer 1: 

Nummer 2: 

Nummer 3: 

Nummer 4:

 2013 årgång 19

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2014 årgång 20

Nummer 1:

 Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2015 årgång 21

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3 (tema makt och inflytande):

Nummer 4:

2016, årgång 22

Nummer 1:

Nummer 2 (specialnummer från Falf-konferensen 2015):

  • Ann Bergman, Birgitta Eriksson: Introduktion till nr 2 2016: Bidrag från Falf-konferensen 2015
  • Robert MacKenzie, Miguel Martinez Lucio: Regulation, stability and change: Reflections on the UK and Sweden
  • Sören Augustinsson, Ulf Ericsson, Jessica Karlsson: Samtalsgrupper som ledarutveckling för socialt komplexa organisationer
  • Maria Norstedt: Att avslöja sina dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet
  • Sofia Wikman: Varför ökar det arbetsrelaterade våldet?
  • Bengt Furåker anmäler: Understanding class
  • Eskil Wadensjö anmäler: Mellan jobb. Omställningsavtal och stöd till uppsagda i Sverige