Meny

Läsa publicerade artiklar

Artiklar som publicerats i tryckt format från och med 2007 i Arbetsmarknad & Arbetsliv webbpubliceras här med cirka tre månaders fördröjning. De är också nåbara via databasen Arbline.

Tidigare publicerade artiklar 1997-2006 är endast nåbara via Arbline, som är en deldatabas i Libris. Arbline produceras i samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige (Falf) och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet.. 

 Gå direkt till: 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

2007 årgång 13

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3-4:

2008 årgång 14

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2009 årgång 15

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2010 årgång 16

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2011 årgång 17

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2012 årgång 18

 Nummer 1: 

Nummer 2: 

Nummer 3: 

Nummer 4:

 2013 årgång 19

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2014 årgång 20

Nummer 1:

 Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

2015 årgång 21

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3 (tema makt och inflytande):

Nummer 4:

2016, årgång 22

Nummer 1:

Nummer 2 (specialnummer från Falf-konferensen 2015):

Nummer 3/4 (dubbelnummer, utkommer mitten december)

  • Birgitta Eriksson, Ann Bergman: Introduktion till nr 3/4 2016: Arbetsvillkor, upplevelser av arbetet och flexibilitet
  • Lena Låstad, Johnny Hellgren, Katharina Näswall, Anne Richter, Magnus Sverke: 30 års forskning om anställningsotrygghet: En litteraturöversikt
  • Gunnar Aronsson, Christin Mellner: Illegitima arbetsuppgifter och identitet - En introduktion
  • Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson: Användningen av inhyrd arbetskraft i Sverige
  • Carin Ulander-Wänman: Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring?
  • Per-Gunnar Edebalk: Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen - En historik
  • Bernd Hofmaier: Innovationer, innovationsarbete och arbetslivsforskning (debatt)
  • Erik Sjödin anmäler: Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv
  • Reinhold Fahlbeck anmäler: Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer