Meny

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv

Arbetsmarknad & Arbetsliv är ett forum för både forskning och debatt. Tidskriften behandlar bland andra följande frågor:

- arbetslöshet, åtgärder mot arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik
- arbetsmarknad, sysselsättningsfrågor
- arbetsrätt
- utbildning och kompetensutveckling i arbetslivet
- arbetslivets förändring t ex arbetstider, distansarbete och flexibilitet
- social och psykisk arbetsmiljö.