Meny

Informations- och it-säkerhet

I vårt informationssamhälle där större mängder information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas krävs det mer av dig som användare av datorer, mobiltelefoner och it-system. På individnivå betyder det ofta att studier och privatliv lätt flyter samman.

Anmäla incident

Om du upptäcker eller får kännedom om en incident som du tror påverkar användningen av datorer, mobiltelefoner eller it-system så ska du anmäla detta. Du gör det genom att skicka ett mejl eller ringa till:

Beskriv vad som hänt, när det hände och hur vi kontaktar dig för att hjälpa och följa upp.

Policys och regler

Som student har du skyldighet att känna till och följa de regler etc som universitetet tagit fram för informations- och it-säkerhet. Om du behöver stöd i att tolka regelverket hjälper vi som arbetar med säkerhetsfrågor gärna till. 

    Allmänna regler för informationssäkerhet

    Policy för studentkonto

    Regler för programvaror