Meny

Swedish Research Network on Age

AgeS LOGO color 30 mm.jpg

Swedish research network on Age (AgeS) samlar forskare från olika ämnen och perspektiv i ett nationellt samarbete för att utveckla forskning om ålder.

Ålder utgör en viktig grund för organisering i samhället och för fördelning av möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Hittills har ålder främst studerats i anslutning till specifika ålderskategorier, som barn, ungdomar och äldre och det finns få forum där ålder problematiseras över ett brett ålderspann. Det innebär att det finns kunskapsluckor om ålderns betydelse i vardagslivet och de åldersrelaterade mekanismer som skapar inkludering och exkludering i olika sammanhang i samhällslivet, till exempel i arbetsliv, utbildning, vård och omsorg.

Swedish research network on Age (AgeS) samlar forskare i ett nationellt samarbete för att utveckla forskning om ålder. Forskarna i nätverket representerar flera forskningstraditioner som berör ålder, till exempel forskning om barn och ungdom, äldre och åldrande, och kritiska vuxenstudier. Här samlas kompetens inom en rad ämnen, bland annat sociologi, socialt arbete, pedagogik, etnologi, arbetsvetenskap, statsvetenskap, genusvetenskap samt data- och systemvetenskap. Nätverket startade 2012 och omfattar 32 forskare från drygt 10 lärosäten.